Зміст

Батьківський комітет

Метою діяльності якого є: захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань, які стоять перед Центром.

Основними завданнями є сприяння створенню умов для:

  • формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиції;
  • становлення учнівського самоврядування;
  • виховання в учнів шанобливого ставлення до державних символів, символіки Центру;
  • формування загальнолюдської культури і моралі;
  • захисту і збереження життя і здоров’я дітей відповідно до програми «Центру сприяння здоров’ю»;
  • всебічного зміцнення зв’язків між родинами та Центром з метою встановлення єдності виховного впливу на дітей;
  • сприяння працевлаштуванню випускників Центру;
  • залучення батьківської громадськості до профорієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;
  • організація роботи з розповсюдження правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей.