Зміст

Батькам першокласників

Наш заклад працює за програмою Нової української школи.

Головна ідея якої— компетентнісне навчання. Компетентнісне навчання це означає, що учні не просто набуватимуть знань, а вчитимуться використовувати їх на практиці й опановуватимуть навички. Компетентність — це динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну або подальшу навчальну діяльність. Тобто формується ядро знань, на яке накладатимуться уміння, як користуватися цими знаннями, цінності та навички, що знадобляться випускникам української школи в професійному та приватному житті. Для реалізації цієї ідеї розроблено нові стандарти освіти та освітні програми, зокрема:

Державний стандарт початкової освіти,

Типові освітні програми.

нуш

Робота в команді

Передбачити, у якому світі житимуть наші діти, складно, адже він швидко змінюється. Проте упевнено можна сказати, що в майбутньому потрібно буде вміти працювати в команді і співпрацювати. Тому значну частину навчального часу в НУШ присвячено роботі в групі. Причому школярі не просто разом розв’язуватимуть, наприклад, математичні приклади, а робитимуть проєкти і спільно шукатимуть рішення проблем.

 Як навчати першокласників за допомогою наборів LEGO

Lego

Уміння вчитися — це ще одна навичка, яка стане в пригоді. У швидкозмінному світі потрібно не відставати, а отже — уміти самостійно навчатися. Саме тому навчання в НУШ побудоване на дослідженнях: дитина самостійно шукатиме відповіді на запитання, осмислюватиме вивчене, а вчитель допомагатиме їй у цьому. Тому в НУШ діти часто навчатимуться, граючись. Діти опановуватимуть той самий навчальний матеріал, але в інший спосіб. А вчителю не потрібно буде більшість часу розповідати щось класу, стоячи біля дошки. Через гру (тобто моделювання ситуацій із додаванням руху, гумору й творчих завдань) учні зможуть дізнатись набагато більше.

Емоційний інтелект і вміння спілкуватися

Людина з розвиненим емоційним інтелектом розуміє власні емоції, керує ними й дослухається до відчуттів інших. Навчання цьому — одне з важливих завдань нової школи. Дітям пропонуватимуть: висловлювати свої почуття і думки слухати один одного не робити іншим людям того, що їм неприємно тощо. Цьому навчатимуть під час ранкового кола — щоденної зустрічі, коли діти обговорюватимуть свій емоційний стан, власні думки, актуальні питання класного і шкільного життя, або ж просто говоритимуть на цікаві їм теми.

Інтегроване навчання

У реальному світі немає мононаукових процесів — кожен пов’язаний з різними науками. Аби діти розуміли взаємозв’язки й мали цілісну картинку світу, у початковій школі запропоновано інтегрувати (об’єднувати) предмети. Наприклад, рослини вивчатимуть не лише з точки зору ботаніки , а й додаватимуть до цієї теми знання з географії, екології, математики, хімії, мови й літератури.

Оцінювання в НУШ

Спонукальне, а не каральне оцінювання. Тобто вчитель за допомогою оцінки: фіксує, на якому рівні перебуває дитина показує ціль, до якої має прямувати дитина. Тому в першому і другому класах не буде балів — замість них запропоноване вербальне оцінювання. Мета — оцінити поступ кожної дитини, а не її відповідність певному еталону. Кожна дитина: отримуватиме винагороду за свої старання, розуміючи, що робить успіхи матиме портфоліо особистих досягнень — добірку всіх поробок і творів, які вона виконувала на уроках. Наприкінці навчального року батьки отримають Свідоцтво досягнень учня. Цей документ дасть розгорнуте уявлення про навчальний поступ дитини в школі.

Право на помилку

Помилка — це складова пізнання й дослідження. Тому в НУШ не каратимуть за помилки, а спонукатимуть дитину самостійно їх виправити. Відсутність страху помилки — запорука того, що дитина залишатиметься вмотивованою, навіть якщо їй щось не вдаватиметься.

Нове освітнє середовище НУШ

Задля всебічного розвитку дітей та створення комфортних умов навчання унашому Центрі створене нове освітнє середовище. Воно безпечне, ергономічне, сучасне — із застосуванням ІТ-технологій та мультимедійних засобів навчання. Серед обладнання класів: парти-трансформери, які можна легко пересунути для роботи в групах, нова навчальна техніка та розвивальні ігри. Традиційні «класні куточки» на стінах класів замінено на поробки, виконані спільно з дітьми, що спонукають дитину до роздумів — цікаві запитання, головоломки тощо. Інклюзивне навчання НУШ — це школа, доступна для всіх.

Smart

smart

Новий учитель

Учитель перестав бути єдиним джерелом знань, а отже він опановує нову роль: з ретранслятора має перетворитися на помічника, ментора дитини, який супроводжує її у процесі пізнання й досліджує світ разом із нею. Учитель і дитина — це партнери, тому рішення щодо роботи на уроці вони приймають спільно. Своїм запитанням дитина може спрямувати урок, а правила поведінки в школі та за її межами вчителі й учні випрацьовуватимуть разом.

Педагогіка партнерства

Батьки разом з учителями та адміністрацією школи мають спільну мету — щаслива і успішна дитина. Тому стосунки між цими трьома категоріями побудовані насамперед на співпраці, взаєморозумінні й бажанні разом іти до мети. У НУШ відмовляються від традиції публічного обговорення успішності учнів на батьківських зборах. Навчальні результати — тема індивідуальних консультацій з батьками, а на загальних зборах розглядають важливі для класу і школи питання. Нова українська школа працює прозоро — тому: щорічно публікує звіти про отримані та використані кошти дослухається до думки батьків і завжди прагне працювати з ними спільно.